Privacy Policy

Spread the love

Chúng tôi – https://www.adellanyc.com – luôn hiểu rằng bạn rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng thông tin này một cách hợp lý.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để đăng ký sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, bạn cần cung cấp một số thông tin như: Tên doanh nghiệp, Thông tin chủ doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, người liên hệ, số điện thoại, email và một số thông tin khác.

Phần thủ tục đăng k‎ý này giúp chúng tôi xác định thông tin chính xác của bạn nhằm cung cấp quyền sử dụng sản phẩm/dịch vụ phần mềm hợp lệ.

Ngoài ra, những thông tin này sẽ giúp chúng tôi có thể liên hệ để phục vụ bạn trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Ngoài những thông tin bắt buộc phải cung cấp trong quá trình tạo tài khoản, bạn có thể không cần cung cấp các thông tin không bắt buộc khác.

Tuy nhiên, những thông tin này sẽ rất hữu ích cho chúng tôi khi thực hiện việc chăm sóc và hỗ trợ sau bán hàng, vì thế bạn nên điền đầy đủ tất cả những thông tin được yêu cầu.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn để:

Quản lý và cấp quyền sử dụng sản phẩm/dịch vụ do chúng tôi cung cấp

Bổ sung thông tin chủ thể với các đối tác cung cấp trong trường hợp đối tác cung cấp cần thông tin chủ thể.

Liên lạc, gửi thông báo cho bạn khi Adella NYC có cập nhật.

Thông báo mời sử dụng sản phẩm/dịch vụ mới hoặc chính sách hợp tác mới.

Gửi thông báo mời bạn đăng ký nâng cấp hoặc gia hạn sản phẩm/dịch vụ khi sắp hết hạn sử dụng.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.

Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác, ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của bạn là dữ liệu đầu vào quan trọng để chúng tôi cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm/dịch vụ, vì thế thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào khác.